Místní lidová knihovna v Bělé u Pecky
Naposledy aktualizováno: 13.12.2017 14:56:57

PŮJČOVNÍ DOBA:
Úterý: 17.30-19.30 hod.

 

INTERNET: Úterý: 17.30-19.30 hod.

dále kdykoli po dohodě s knihovníkem


 

KNIHOVNA POSKYTUJE ČTENÁŘŮM TYTO

SLUŽBY.

 

Laughing Půjčování knih a časopisů z vlastního

fondu a z výměnného fondu Knihovny V.

Čtvrtka v Jičíně

Laughing Studování materiálů v prostorách

knihovny

 

Laughing Přístup na internet

 

Laughing Obstarávání knižních titulů dle zájmu čtenářů formou meziknihovní výpůjční služby

 

 
Proces zabral 0.0180 sekund času a 0.57MB paměti.